Logo

Servisujeme

stroje aj týchto značiek:

pravidelný servis

Podľa zaťaženia strojov, ktoré využívate, stanovíme optimálne intervali pravidelných prehliadok.

Bez ohľadu na záťaž však odporúčame odbornú prehliadku vašich strojov aspoň raz ročne, zvyčajne v dodstatočnom predstihu pred sezónou ich používania.

predaj a výmeny náhradných dielov

Už pri pravidelných prehliadkach upozorňujeme na blížiaci sa koniec životnosti najviac opotrebovaných častí, ktoré si u nás môžete objednať vrátane ich výmeny. Ušetríte tak čas, potrebný na ich výmenu a zháňanie.

generálne opravy

Prirodzené opotrebovanie mechanických prípadne aj ostatných častí, vyústi do nutnosti generálnej opravy Vašich strojov.